Hỏi: Em trai ruột cho tôi một mảnh đất có nhà nằm trên đó, giấy tờ đã được sang tên, nhưng nay tôi có việc phải đi xa nên muốn trả lại cho em. Vậy tôi cần phải thực hiện những thủ tục gì?

Trả lời:
Theo như thông tin bạn cung cấp thì giấy tờ nhà đất đã được sang tên cho bạn, điều này đồng nghĩa với việc bạn đã trở thành người sở hữu hợp pháp mảnh đất và tài sản gắn liền trên mảnh đất đó. Vì vậy, nếu bạn muốn trả lại cho người em trai mình thì bạn phải đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiến hành thực hiện các thủ tục tặng, cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Để trả lại mảnh đất đã được sang tên, cần phải đến cơ quan chức năng có thẩm quyền
để thực hiện các thủ tục tặng, cho mảnh đất đó. (Ảnh minh họa, nguồn: internet)

Việc đầu tiên bạn cần làm là lập Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất đã được quy định tại điểm a, điểm d khoản 3 điều 167 Luật Đất đai 2013. Cụ thể:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Như vậy, bạn cần mang hợp đồng tặng cho đến phòng công chứng tỉnh, thành phố nơi có đất hoặc UBND cấp xã để công chứng/chứng thực. Khi đã hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, bạn sẽ thực hiện tiếp các thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất.

Kkhoản 2, điều 9 Thông tư 24/2014 ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường đã quy định về hồ sơ địa chính (được sửa đổi bởi khoản 2 điều 7 thông tư 33/2017) đã quy định rõ về hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất. Cụ thể:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

– Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

Theo quy định tại Khoản 1, khoản 2 điều 79 Nghị định 43/2014 ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai có nêu rõ về trình tự, thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đó là:

1. Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Luật sư Phạm Quốc Bảo
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

(Theo vnexpress)