Hỏi: Hiện nay, gia đình tôi đang có nhu cầu bán và cho thuê một số bất động sản (BĐS) thuộc sở hữu chung của gia đình. Vậy chúng tôi có cần phải thành lập công ty kinh doanh BĐS hay không?


Bán, chuyển nhượng, cho thuê, BĐS quy mô nhỏ, không thường xuyên
thì không phải thành lập doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Trả lời:

Theo quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh BĐS thì tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp, tuy nhiên phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Tại các Khoản 1, Khoản 5 và Khoản 7 Điều 5 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS quy định về tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS cụ thể như sau: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh BĐS không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh BĐS bao gồm:

1. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS mà không phải do đầu tư dự án BĐS để kinh doanh và trường hợp cá nhân, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS do đầu tư dự án BĐS để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất).

5. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở.

7. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS thuộc sở hữu của mình.

Theo các quy định nêu trên, nếu gia đình ông bán và chuyển nhượng một số BĐS quy mô nhỏ, không thường xuyên và thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh BĐS, nhưng gia đình vẫn phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Luật gia Phạm Thị Minh Ngọc
(Công ty Luật TNHH YouMe)

(Theo Doanh nghiệp Việt Nam)