Từ ngày 15/4, khi Nghị định 23/2018/NĐ-CP có hiệu lực, việc mua bảo hiểm cháy nổ là bắt buộc với toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ gồm: nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị; các loại hàng hoá, vật tư.
Trường hợp không được nhận bồi thường từ doanh nghiệp bảo hiểm gồm: thiệt hại do biến cố chính trị, an ninh gây ra; động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên; tài sản mua bảo hiểm bị sét đánh trực tiếp; cháy nổ do cố ý gây ra; tài sản bị đốt cháy…

Phí bảo hiểm
Mức phí bảo hiểm tính bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân với tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại nghị định. Đây là mức phí áp dụng với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng.

Tùy theo mức độ rủi ro của từng cơ sở và theo quy định của pháp luật, trên cơ sở mức phí bảo hiểm quy định, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận tăng mức phí bảo hiểm áp dụng với từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Đối với cơ sở hạt nhân và cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy định. Điều này dựa trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.
Việc mua bảo hiểm cháy nổ là bắt buộc với cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ

Bồi thường bảo hiểm
Số tiền bồi thường bảo hiểm với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm theo quy định. Nếu cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đúng quy định dẫn đến tăng thiệt hại khi cháy nổ thì giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường với những khoản phát sinh do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định của Luật hình sự.

Hoạt động sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ:
– Hỗ trợ cảnh sát phòng cháy chữa cháy kiểm tra an toàn phòng cháy, bồi dưỡng nghiệp vụ, điều tra nguyên nhân vụ cháy…; chi không quá 20% số tiền bảo hiểm thu được.

– Hỗ trợ tuyên truyền, phố biến pháp luật với số tiền không vượt quá 30% số tiền bảo hiểm thu được.

– Hỗ trợ trang bị phương tiện, thiết bị phòng, chữa cháy cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy, chi không quá 40% số tiền bảo hiểm thu được.

– Hỗ trợ khen thưởng cá nhân, tổ chức trực tiếp tham gia phòng, chữa cháy; chi không quá 10% số tiền bảo hiểm thu được.

(Theo Vnexpress)