Hỏi: Cha mẹ tôi có hai người con và một căn nhà đã có sổ hồng. Nhưng cha mẹ tôi đã đến UBND phường lập di chúc để lại ngôi nhà cho một người cháu mà không cho hai người con. Tôi xin hỏi, cha mẹ tôi có quyền làm như vậy hay không?
Hoàng Thị Mỹ Phượng (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng)


Cha mẹ tôi đã đến UBND phường lập di chúc để lại ngôi nhà cho
một người cháu mà không cho hai người con

Trả lời:
Điều 631 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; có quyền để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật và hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Nhưng Điều 669 Bộ Luật Dân sự 2005 cũng có quy định như sau: Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật, trong trường hợp di sản được chia theo pháp luật, nếu họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó, ngoại trừ họ là những người không có quyền hưởng di sản hoặc những người từ chối nhận di sản…Con chưa thành niên, mẹ, cha, chồng, vợ; con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

Căn cứ theo quy định trên thì cha mẹ bạn có quyền lập di chúc hợp pháp để lại nhà cho người cháu và nếu hai chị em bà không thuộc đối tượng nêu trên (còn ông bà nội ngoại đã qua đời) thì người cháu được thừa kế trọn căn nhà.

(Theo Sài Gòn đầu tư tài chính)