Tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố trước kỳ họp thứ 7, nhiều ý kiến phản ánh công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư còn nhiều bất cập, cần sớm có giải pháp xử lý, tháo gỡ.
quản lý nhà chung cư

TP. Hà Nội sẽ khẩn trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà chung cư
Trước thực trạng trên, đại diện UBND thành phố đã khẳng định, sẽ khẩn trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thành lập ban quản trị, chậm bàn giao hồ sơ nhà chung cư, diện tích sở hữu chung, kinh phí bảo trì,…

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tập huấn quy định của pháp luật, trình tự, thủ tục bàn giao hồ sơ nhà chung cư, công tác quản lý vận hành, kinh phí bảo trì; đồng thời, xác định và bàn giao diện tích chung – riêng theo quy định cho các ban quản trị đã thành lập. Với các chung cư tái định cư, Sở Xây dựng có trách nhiệm lập danh mục các chung cư và mức kinh phí hỗ trợ cụ thể cho công tác quản lý vận hành; xác định nguồn thu, phương án phân bổ cụ thể và báo cáo UBND thành phố.

Vừa qua, UBND các quận, huyện, thị xã được UBND thành phố giao phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tập huấn và thông báo cho các ban quản trị đã được thành lập tham dự. Sau khi tập huấn, các đơn vị sẽ tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư trong việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư, bàn giao kinh phí bảo trì, xác định và bàn giao diện tích sở hữu chung theo quy định, công tác quản lý vận hành. Nếu chủ đầu tư chậm bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ các hồ sơ trên, UBND các quận, huyện, thị xã và Sở Xây dựng căn cứ theo thẩm quyền và quy định của pháp luật để xử lý hành vi vi phạm; lập danh sách theo dõi và báo cáo UBND thành phố.

(Theo Hà Nội mới)