Theo phê duyệt, khu đô thị có phía Bắc là đường quy hoạch có mặt cắt ngang rộng 17m; phía Tây là đường quy hoạch có mặt cắt ngang rộng 30m và 13,5m; phía Đông là đường quy hoạch có mặt cắt ngang rộng 17,5 và 13,5m; phía Nam là đường quy hoạch có mặt cắt ngang rộng 25m.

Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khu đô thị rộng khoảng 13,42ha, với quy mô dân số khoảng 1.300 người.

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 6115/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 và đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 13/3/2018.

Đồng thời, xác định cơ cấu, chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cho từng ô đất, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực phù hợp theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế và Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10 đã được phê duyệt.

Để thực hiện quyết định trên, Hà Nội giao Công ty Cổ phần hạ tầng và bất động sản Việt Nam (đại diện Liên doanh Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội và Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam) tổ chức lập quy hoạch dự án.

Cùng với đó, chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, bao gồm: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để xác định các dự án đầu tư trong khu vực nghiên cứu.

Trong quá trình triển khai thực hiện cần liên hệ với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan, các cơ quan quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (ngầm, nổi) trong khu vực để khảo sát, thỏa thuận giải pháp di chuyển theo quy hoạch (nếu có), tuân thủ các quy định hiện hành.

theo infonet