Cả nước còn khoảng 2.300 căn hộ chung cư tồn kho

Báo cáo của Bộ Xây dựng nêu rõ, tính đến ngày 20/11/2018, cả nước còn tồn kho 2.316 căn hộ chung cư, tương đương 3.392 tỷ đồng.Cả nước còn tồn kho 2.316 căn hộ chung cư, tương đương 3.392 tỷ …