Hà Nội sẽ có thêm 42 tuyến đường, phố mới

Vừa qua, HDND TP Hà Nội đã thông qua việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.Theo đó, HDND TP đã thông qua việc đặt tên mới 42 đường, …