Đường lên đỉnh dự án Legacy Hill Hòa Bình

Goldland thực hiện clip giới thiệu tiến độ của dự án Legacy Hill vào cuối tháng 3.2020. Hành trình thực hiện từ cổng số 2 của dự án ( 2 cây cổ thụ và là đường vào dự án hiện tại) len đỉnh đồi cao nhất …